IKROPKA - Magazyn firmowy

CUSTOM PUBLISHING GAZETA FIRMOWA MAGAZYN FIRMOWY GAZETA ZEWNĘTRZNA GAZETA WEWNĘTRZNA BIULETYN WEWNĘTRZNY
PRACOWNICY

Magazyn firmowy - jest odmianą gazety firmowej. Magazyn wydawany jest zazwyczaj z myślą o klientach - cyklicznie informuje o nowościach ofertowych. Część magazynu może też mieć też formę poradnika. Firmy custom publishing wydają magazyny firmowe w nakładach przekraczających 5 tysięcy egzemplarzy. Taka gazeta firmowa zazwyczaj przyjmuję formę ekskluzywnego magazynu, będącego wizytówką firmy.