IKROPKA - Gazeta zewnętrzna

CUSTOM PUBLISHING GAZETA FIRMOWA MAGAZYN FIRMOWY GAZETA ZEWNĘTRZNA GAZETA WEWNĘTRZNA BIULETYN WEWNĘTRZNY
PRACOWNICY

Gazeta zewnętrzna - podobnie jak magazyn, gazeta firmowa wydawana jest dla głównych klientów firmy. Gazeta zewnętrzna wydawana przez wydawnictwo custom publishing IKROPKA zawiera też podobne treści jak magazyn. Gazeta zewnętrzna wydawana jest w mniejszych nakładach niż magazyn firmowy, często współgra graficznie z gazetą wewnętrzną.