IKROPKA - Gazeta wewnętrzna

CUSTOM PUBLISHING GAZETA FIRMOWA MAGAZYN FIRMOWY GAZETA ZEWNĘTRZNA GAZETA WEWNĘTRZNA BIULETYN WEWNĘTRZNY
PRACOWNICY

Gazeta wewnętrzna - jako podstawa custom publishing jest jednym z najważniejszych narzędzi w komunikacji firmowej, jak i źródłem informacji wewnętrznej między pracownikami. Gazeta wewnętrzna realizuje też rolę forum, na którym mogą wypowiadać się pracownicy. Gazeta wewnętrzna pełni również funkcję integracyjną, zwłaszcza gdy firmę tworzy wiele oddziałów.