IKROPKA - Gazeta firmowa

CUSTOM PUBLISHING GAZETA FIRMOWA MAGAZYN FIRMOWY GAZETA ZEWNĘTRZNA GAZETA WEWNĘTRZNA BIULETYN WEWNĘTRZNY
PRACOWNICY

Gazeta firmowa - jest podstawą branży custom publishing. Główne cele gazety firmowej to:
  1. Gazeta-informator o bieżących wydarzeniach w firmie, realizując cele marketingowe jak również te z zakresu public relations,
  2. Gazeta-integrator, dzięki któremu pracownicy mogą bliżej się poznać.
Gazeta firmowa to ważne narzędzie komunikacyjne z powodzeniem wykorzystywane przez firmy wszelakich branż.
Gazeta firmowa odróżnia się od innych gazet (np. branżowych) tym, że jest ona redagowana praktycznie w całości przez zespoły redakcyjne.
I Kropka jako firma zajmująca się wydawaniem gazet firmowych odpowiada za: W szczególnych wypadkach, np jeśli gazeta wydawana jest na zewnątrz (dla klientów firmy) możemy zapewnić pełną obsługę redakcyjną gazety.

Nasza firma obecnie wydaje następujące gazety: