IKROPKA - Custom publishing

CUSTOM PUBLISHING GAZETA FIRMOWA MAGAZYN FIRMOWY GAZETA ZEWNĘTRZNA GAZETA WEWNĘTRZNA BIULETYN WEWNĘTRZNY
PRACOWNICY

Custom publishing – to działaność łącząca w sobie cechy redakcji, wydawnictwa oraz agencji public relations. IKROPKA jako wydawnictwo custom publishing projektuje, redaguje oraz wydaje magazyny firmowe. Custom publishing to niezwykle istotne narzędzie służące komunikacji między pracownikami ale i marketingowi wewnętrznemu. Custom publishing to także ogromne możliwości docierania do grup docelowych ze spójnym i interesującym przekazem kształtującym wizerunek marki. Magazyny firmowe – zarówno gazety wewnętrzne jak i gazety zewnętrzne to szeroki dostęp do spójnych informacji dotyczących firmy, niezapominając jednak o równie istotnym aspekcie jakim jest przyjemność czytania.
Ikropka obecnie wydaje następujące gazety: