I Kropka - Custom Publishing

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację naszej polityki prywatności.

IKROPKA - Custom publishing - Gazeta firmowa

CUSTOM PUBLISHING GAZETA FIRMOWA MAGAZYN FIRMOWY GAZETA ZEWNĘTRZNA GAZETA WEWNĘTRZNA BIULETYN WEWNĘTRZNY
PRACOWNICY

Custom publishing

Custom publishing - to działaność łącząca w sobie cechy redakcji, wydawnictwa oraz agencji public relations. IKROPKA jako wydawnictwo custom publishing projektuje, redaguje oraz wydaje magazyny firmowe.

IKROPKA - to wydawnictwo custom publishing, którego siedzibą jest Kraków.

IKROPKA projektuje, redaguje oraz wydaje magazyny na zlecenie.
Efektem pracy wydawnictwa IKROPKA są szeroko pojęte magazyny firmowe czyli m.in. gazety wewnętrzne, gazety zewnętrzne, magazyny internetowe, newslettery oraz raporty roczne.

Wydawnictwo custom publishing IKROPKA odpowiada za:

Gazeta firmowa - podstawowym celem gazety firmowej jest:

  1. Bycie gazetą-informatorem o bieżących wydarzeniach w firmie,
  2. Bycie gazetą-integratorem, dzięki któremu pracownicy mogą bliżej się poznać.
Gazeta firmowa odróżnia się od innych gazet (np. branżowych) tym, że jest ona redagowana praktycznie w całości przez zespoły redakcyjne.

I Kropka jako firma zajmująca się wydawaniem gazet firmowych odpowiada za:

W szczególnych wypadkach, np jeśli gazeta wydawana jest na zewnątrz (dla klientów firmy) możemy zapewnić pełną obsługę redakcyjną gazety.

Nasza firma obecnie wydaje następujące gazety: